Stimulačné programy - //www.poradna-sturovo.sk

Prejsť na obsah

Stimulačné programy

Stimulačný Program B. Sindelarovej - Mačka Mňau


Stimulačný Program B. Sindelarovej - Mačka MňauCieľom metodiky je sledovať vývin jednotlivých poznávacích funkcii (schopností ) dieťaťa, zabezpečiť čo najskôr jeho harmonický (rovnomerný) rozvoj. Pracuje sa prirodzenou metódou hry, formou "interaktívnej obrázkovej knižky", v ktorej hlavnou postavou je mačka "Mňau". Výstupnou formou je grafické znázornenie sluchového a zrakového vnímania schopností spájať podnety do jednej úlohy, úroveň jemnej motoriky a podobné. Výsledok pomáha pri výbere individuálnej hry (úlohy) zameranej na rozvoj funkcie, v ktorej dieťa zaostáva.
Šimonove Pracovné Listy
Sú určené hlavne pre deti predškolského veku, ale aj v 1. a 2. ročníku ZŠ, Rozvíjajú u detí grafomotoriku, logické myslenie, priestorovú orientáciu, zrakové a sluchové vnímanie, matematické predstavy, jemnú motoriku.

Fono 2FONO je súbor programov pre rečovú terapiu určených pre použitie v logopedických ambulanciách, školách pre deti s poruchami komunikačných schopností a v iných špeciálno-pedagogických zariadeniach. Využíva vlastnosti súčasných osobných počítačov v multimediálnej oblasti, ako spracovanie a prezentácia zvuku, obrazu a videosekvencií, a hravou formou pacientovi a logopédovi resp. žiakovi a učiteľovi uľahčuje rehabilitačný alebo výukový proces.   
Dyscom

Počítačový program je veľmi pútavý pre deti v MŠ, ZŠ, ŠZŠ, ktoré majú z rôznych dôvodov ťažkosti pri osvojovaní čítania, písania a pri získavaní jazykových vedomostí pre potreby úspešnej komunikácie.1800 1234 5678
info@example.com
Created with WebSite X5
Návrat na obsah