Kedy začať s logopédiou - //www.poradna-sturovo.sk

Prejsť na obsah

Kedy začať s logopédiou

Kedy začať s logopédiou?

Tak ako dieťa rastie a rozvíja sa, vyvíja sa aj detská výslovnosť. Vo veku 4 rokov by malo dieťa

rozprávať tak zrozumiteľne, aby mu porozumeli aj cudzí ľudia. Nemusí však vyslovovať všetky

hlásky úplne bezchybne.  Dyslália je porucha výslovnosti. Medzi najčastejšie  poruchy

 patrí porucha výslovnosti sykaviek: S, Š, C, Č, Z, Ž, Dz, Dž /Sigmatizmus/, porucha

výslovnosti hlásky L /Lambdacizmus/ a porucha výslovnosti hlásky R /Rotacizmus/.

Správna výslovnosť hlások:

Do 3. rokov: M, N, P, H, T, K

Do 4. rokov: F, V, G, B, J, D,

Do 7. rokov: Č, Š, Ž, Dž, C, S, Z, Dz, L, R,


   To však neznamená, že rodičia majú čakať až do siedmeho roka . Ak dieťa nesprávne vyslovuje

veľa hlások, s odstraňovaním niektorých chybných hlások sa môže začať už v štvrtom roku dieťaťa.

  Keď už logopéda začnete navštevovať, je potrebné, aby ste cvičenia, ktoré dieťaťu logopéd dal,

precvičovali najlepšie denne a pred zrkadlom. Dieťa v zrkadle vidí postavenie pier a jazyka osoby,

ktorá s ním trénuje a napodobňuje ho  zároveň sa aj kontroluje. Logopéd hneď na ďalšom

stretnutí zistí, či ste dostatočne s dieťaťom trénovali alebo nie. Preto je domáci tréning veľmi

potrebný a samozrejme vplýva na kvalitu výslovnosti dieťaťa.​
1800 1234 5678
info@example.com
Created with WebSite X5
Návrat na obsah