Cenník - //www.poradna-sturovo.sk

Prejsť na obsah

Cenník

Cenník Súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva v Štúrove
platný od 02.09.2020


               Ceny za služby poskytované                                                                 Ceny za služby
                        klientom SCŠPP                                                                       pre neklientov   SCŠPP
       
Vstupné psychologické vyšetrenie + správa  (60 – 90 min)               15 €                                               20€

Kontrolné špec.-ped-/logopedické vyšetrenie (60 – 90 min)                              10 €                                               15€
                            
Špeciálno -pedagogická rehabilitácia /60 minút/ /reedukácia, korekcia porúch učenia, rozvoj grafomotoriky/
                                                                                                                        10 €                                               15€  

Individuálne sedenie so psychológom / 60 minút/                             10€                                                15 €
                                                                                       
Individuálna logopedická starostlivosť / 45 min./                                8 €                                                10€                                                   
Programy / Tréning deficitov čiastkových funkcií  /individuálne  sedenie/                                               
                                                                                                                         5€                                                 10€

Hypo/Kupoz                                                                                                                     15 €/kus

Pozorovanie dieťaťa v teréne                                                                   10€                                                20€                                                                                                       
Prednáška v SCŠPP /osoba/                                                                     2€                                                   5€                                                                                                                            
Prednáška pre školu, predškolské zariadenie  /60 minút/                                    20€

Pracovný zošit /Deficity čiastkových funkcií/                                       5 €                                                10€                                        POPIS SLUŽIEB : Služby poskytované klientom nášho centra

Vstupné psychologické/špeciálnopedagogické/logopedické vyšetrenie :Vstupné vyšetrenie sa odvíja od požiadaviek klienta, no spravidla zahŕňa diferenciálnu diagnostiku a komplexnú diagnostiku čiastkových schopností.

Kontrolné psychologické/špeciálnopedagogické/logopedické vyšetrenie :Kontrolné vyšetrenie zahŕňa zhodnotenie posunu dieťaťa za isté časové obdobie a riešenie aktuálnych problémov dieťaťa  v domácom aj školskom prostredí. V prípade potreby zahŕňa rediagnostiku čiastkových schopností pre potreby školy/školského zariadenia. Vykonáva sa spravidla po skončení platnosti výsledkov predchádzajúceho vyšetrenia.
Konzultácia :Psychologická/špeciálnopedagogická konzultácia s rodičom, učiteľom, školským psychológom atď. prebieha vždy bez prítomnosti dieťaťa.

Vypracovanie správy z vyšetrenia: Psychologická správa obsahuje závery vyšetrenia,  obsahuje odporúčania pre školu/školské zariadenie a primárne neslúži na sociálne účely. Špeciálnopedagogická /logopedická správa obsahuje závery vyšetrenia a odporúčania pre školu/ školské zariadenie. Na vypracovanie správy si vyhradzujeme dobu 60 dní. Správu  z vyšetrenia preberie zákonný zástupca osobne.

          

Príplatok za nadštandardné služby

Konzultácia / vyšetrenie po 17.00 + 5 €
Prednostný termín (do 1 týždňa) + 10 €,
Nedostavenie sa na termín (bez oznámenia) 5 €
1800 1234 5678
info@example.com
Created with WebSite X5
Návrat na obsah