Cenník

Cenník Súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva v Štúrove


               Služba                                                                 Cena/čas


Odborné vyšetrenie


Odborná diagnostika 

/špeciálno – pedagogická, psychologická, logopedická/                                bezplatná/45-90 min.

Konzultácia k výsledkom vyšetrenia                                                                     bezplatná/20-25 min.

Jednorazové vyšetrenie neklienta                                                                          20 €                   Správy z odborného vyšetrenia


Vypracovanie správy  /špeciálno – pedagogickej,

psychologickej,logopedickej/                                                                                       5 €


                          

                                     Konzultácia / poradenstvo 

 Špeciálno-pedagogická rehabilitácia/reedukácia                                                 8 € / 1 hod.
(korekcia porúch učenia, rozvoj grafomotoriky a pod.)
 
Individuálne (príp. rodinné) sedenie so psychológom                                       8 € / 1 hod.
 
Individuálna logopedická starostlivosť                                                                     5 € / do 30 min.
 
Programy (Tréning deficitov čiastkových funkcií  )
individuálne sedenie                                                                                                       5 €
 
Pozorovanie dieťaťa v                             teréne                                                          10 €


Prednáška v SCŠPP                                                                                                         2 € / osoba
 
Prednáška pre školu / predškolské zariadenie                                                  20 € / 1 hod.
 
Prednáška pre neškolské zariadenie                                                                        5 € / osoba
 
Pracovný zošit /Deficity čiastkových funkcií                                                         5 €