//www.poradna-sturovo.sk

Prejsť na obsah
                                                 Vitajte na našich stránkach

Manuál pre špeciálne školy a zariadenia výchovného poradenstva stanovuje základné prevádzkové podmienky pre špeciálne školy a pre zariadenia výchovného poradenstva a prevenci po dobu trvania potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.


Smernica zriaďovateľa                Uznesenie vlády SR                   Semafor pre CŠPP

                                                                        

Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva poskytuje služby deťom a mládeži so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami od narodenia až po zaradenie do pracovného procesu. Naše služby sú rýchle, efektívne a vysoko profesionálne.Zamestnanci


Mgr. Adriana Gábrišová - riaditeľka, špeciálny pedagóg, logopéd, psychopéd, somatopéd

Mgr. Adriana Tomová - špeciálny pedagóg, psychopéd, logopéd, surdopéd

                                              Mgr.Lucia Dudásová - psychológ

Spolupracujúci odborníci:

Mgr. Adriana Vačková – psychológ
Kto sme?SCŠPP Štúrovo, Družstevný rad 22, 943 01 Štúrovo je zaradené do siete škôl a školských zariadení  
MŠ SR pod číslom CD-2009-27954/22455-1:917 s dátumom začatia činnosti od 01.01.2010.
Zriaďovateľom je  Mgr. Adriana Gábrišová.

Elokované pracovisko Družstevná 5, Šurany, ako súčasť Súkromného centra špeciálno –
pedagogického poradenstva, Hlavná ul. 1117/1, Svodín začalo svoju činnosť 12.09.2011 a je
evidované v sieti škôl a školských zariadení MŠ SR pod číslom 2013-11800/32030:2-916
1800 1234 5678
info@example.com
Created with WebSite X5
Návrat na obsah